การสอบ ASMO

สนามสอบโรงเรียนชลราษฎรอำรุง
วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2565

สามารถดูรายชื่อ ห้องสอบ และระเบียบการสอบได้ตามไฟล์ที่แนบมาค่ะ มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ครูเรวดี (087-1405642)

downloadระเบียบการสอบ : click

downloadเอกสารแสดงผลการตรวจATK : click

1 1 1
รายชื่อผู้เข้าสอบ
1 1 1 1 1 1 1 1 1